Samarbetspartners

Sponsring

47's sponsringspolicy bygger på visionen om att 47 skall vara en viktig lokal samarbetspartner för föreningar och andra ideella verksamheter. Rent affärsmässigt hoppas 47 att sponsringsverksamheten ska ge följande fördelar:

  • Ökad kännedom till 47 och dess erbjudanden
  • Etablera 47 som en seriös och attraktiv aktör på marknaden
  • Attrahera nya medarbetare till 47
  • Öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget.
  • Utveckla nätverket

För mer information om sponsring ta kontakt med Jörgen Andersson på jorgen@47skurup.se.